ERP selectie

Quickscan

Het ERP selectie traject begint met het maken van een quickscan van uw organisatie. De bedoeling van deze scan is om uw organisatie en uw wensen duidelijk in kaart te brengen.

Afhankelijk van deze quickscan kan bepaald worden of we voor uw organisatie een bedrijfsonderzoek / haalbaarheidsstudie moeten uitvoeren. Hierbij worden de bedrijfsprocessen, orderstromen, activiteiten en informatiestromen in kaart gebracht samen met de frequentie en structuur van deze gegevens. Tevens wordt samen met u gekeken wat voor uw organisatie op de lange termijn van belang kan zijn. Denk hier aan markt verandering, product ontwikkeling, enz.

Op basis van deze gegevens kan bepaald worden welke voordelen een (nieuw) ERP pakket voor uw organisatie kan hebben en wat de maximale investering kan zijn gebaseerd op de verwachte terugverdientijd.

ERP Selectie

ERP selectie

Na het in kaart brengen van uw organisatie kan de ERP selectie proces worden gestart. De ERP selectie heeft tot doel om voor uw organisatie het juiste systeem en leverancier te selecteren uit het enorme aanbod van ERP systemen. Bij het maken van de keuze voor het juiste systeem is het van belang dat de presentaties van de systemen gebaseerd zijn op een representatief bedrijfsvoorbeeld van de belangrijkste ordersoorten. Hiermee kan gecontroleerd worden of dat de bedrijfsprocessen en informatiestromen voldoende worden ondersteund.

Implementatiebegeleiding

Tijdens het implementeren van het ERP systeem kunnen wij u begeleiden om zorg te dragen dat alles volgens de door u afgesproken tijd, functionaliteit en prijs gebeurd.