Weet u wat de informatiebehoefte van uw bedrijf is

Weet u wat de informatiebehoefte van uw bedrijf is

Weet u wat de informatiebehoefte van uw bedrijf is

Informatiebehoefte is bedrijfsafhankelijk

Elk bedrijf heeft informatie nodig om te kunnen sturen. Het is niet van zelf sprekend dat de informatiebehoefte gekoppeld is aan de grote van een organisatie. Het kan zijn dat een kleine organisatie meer informatie nodig heeft om zijn organisatie te sturen. De informatiebehoefte van een organisatie is afhankelijk van het soort branche, het soort en aantal producten, de complexiteit van de klantvraag, de ontwikkelingen in de markt en de behoefte/potentie van de organisatie.

Meten is weten

Bedrijven, met name middelgrote en kleine bedrijven, sturen nog vaak op het onderbuik gevoel. Het bedrijf maakt winst en dat is het belangrijkste. Hierdoor missen bedrijven belangrijke inzichten om hun organisatie nog beter en winstgevender te maken.
Standaard is elk ERP systeem al voorzien van goede rapportages die inzicht geven van uw in- en verkopen zodat u o.a. informatie krijgt hoe uw organisatie er financieel er voor staat, wat uw beste klanten zijn, welk product u het meest verkoopt en welk u wellicht uit uw assortiment moet halen. Deze informatie kunt u helpen om te bepalen welke klanten u aandacht moet schenken om uw verkoop te stimuleren en met welke producten u dit kan doen.

Bovenstaande is maar een greep uit de informatie die via een ERP systeem beschikbaar kan zijn. Door gebruik te maken van de beschikbare informatie, krijgt u een beter beeld hoe uw business ervoor staat en waar bijsturen nodig is.

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence, ook wel BI genoemd, gaat over het verzamelen van gegevens. Een ERP systeem zit vol informatie over uw klanten, leveranciers, producten en diensten. Deze gegevens worden d.m.v. een BI tool omgezet naar informatie met als doel het transformeren van informatie in kennis. Met een BI tool kan en bedrijf uitgebreide analyses uitvoeren die gebruikt worden voor strategische bedrijfsdoelstellingen en om een voorsprong te behalen, te houden of te vergroten op de concurrent.

BI tools staan bekend dat zij vrij prijzig zijn. Microsoft levert sinds een paar jaar hun antwoord hierop genaamd Power BI. Microsoft Power BI is leverbaar als uitbreiding op Office 365.

Met deze oplossing wordt het ook voor kleine en middelgrote bedrijven interessant om een BI tool in te zetten. De investering is beperkt en het kan veel opleveren.

Key Performance Indicators (KPI’s)

Informatie uit een BI tool wordt vaak gepresenteerd als de belangrijke indicatoren (KPI’s) van de bedrijfsprestaties. Per afdeling/manager kunnen KPI’s worden gedefinieerd waaraan zijn afdeling moet voldoen. De manager kan hierop sturen. Het is dus van belang dat goed wordt bepaald welke KPI’s nodig zijn en voor wie deze bedoeld zijn.
Bekende KPI’s zijn klanttevredenheid, afhandeling serviceaanvragen binnen afgesproken tijd.

Voorbeelden van informatiebehoefte zijn:

  • verkoopt u regionaal of lokaal, hoe verhoud uw dienst of product zich in de verschillende gebieden. Het kan zijn dat een product beter scoort in een gebied en een ander product in een ander.
  • een klant die veel afneemt krijgt natuurlijk een betere prijs. Maar als u al uw kosten rekent is deze klant dan nog zo interessant.
  • wat zijn uw 20 beste klanten en wat kopen zij. Wat moet u doen om de klanten die tussen de 50% en 80% scoren naar een hoger percentage te krijgen. Zijn er klanten die laag scoren maar veel potentie hebben, hoe gaan we hier mee om.
  • welke producten en/of diensten scoren het beste, welke minder en welke moeten we afstoten omdat deze niet rendabel zijn.
  • ik heb nog een restvoorraad over, welke klanten hebben deze in het verleden afgenomen.
  • wat is de marge op mijn producten, diensten en projecten. Hoe kan ik dit positief beïnvloeden.

Beslis wat voor informatie u nodig heeft.

Wat voor branche u ook zit of hoe groot uw bedrijf is, informatie over uw producten en/of diensten zijn essentiële stuurinformatie. De informatiebehoefte is echter voor iedereen verschillend. Kies de informatiebehoefte die bij uw organisatie past.

Blijf met uw organisatie constant in beweging door gebruik te maken van de informatiebehoefte die uw organisatie nodig heeft.