Training

Haal het beste uit uw medewerkers

Goed gebruik van uw ERP systeem valt of staat met de manier waarop uw medewerkers deze gebruiken. Wellicht zijn uw medewerkers getraind bij de implementatie van uw huidige systeem.

De vraag is of zij nog voldoende parate kennis hebben om ook nu goed met het systeem om te gaan. Bepaalde kennis kan zijn weggezakt omdat medewerkers slechts af en toe met bepaalde onderdelen van het systeem werken. Ook nieuwe updates van het systeem en de nieuwe toepassingsmogelijkheden die daarbij worden geïntroduceerd kunnen aanleiding zijn om medewerkers opnieuw te trainen.

Medewerkers kunnen via een opfriscursus hun kennis op peil houden en het ERP op een goede manier gebruiken. Hiermee maakt u goed gebruik van de mogelijkheden die uw ERP systeem te bieden heeft.

Training

Training nieuw personeel

Bij het aannemen van nieuw personeel wordt vaak niet aan gedacht hun een training te geven. Zij moeten via kennisoverdracht van collega’s leren met het systeem te werken. Dit betekend vaak dat zij alleen de dagelijkse werkzaamheden zullen leren en onvoldoende wat het systeem nog meer te bieden heeft.

Dit verminderd de flexibiliteit van uw organisatie om snel op veranderingen en nieuwe ontwikkelingen in te spelen. Om uw organisatie constant in beweging te houden is het trainen van uw werknemers cruciaal.