Projectmanagement

Projectmanagement

Heeft u de beslissing genomen om een nieuw ERP systeem te implementeren of aan uw huidig systeem nieuwe functionaliteiten toe te voegen, dan wilt u dat dit ook projectmatig wordt aangepakt. Hierdoor krijgt u meer inzicht in de voortgang van het project en of alles binnen de gestelde tijd, kosten en doelen wordt gerealiseerd.

Projectmanagement

Key-users

Een belangrijk onderdeel van uw projectteam zijn de key-users. Het is daarom van belang hen vanaf het begin bij het proces te betrekken. Hierdoor creëert u draagkracht die nodig is om het ERP traject goed en tot ieders tevredenheid te voltooien.. Door de key-users van verschillende afdelingen te betrekken weet u zeker dat alle bedrijfsprocessen tijdens de selectie procedure worden vertegenwoordigd. Dit vergroot de kwaliteit tijdens het project aanzienlijk. De key-users groep mag ook niet te groot worden om zo efficiënt mogelijk te opereren.

JME-Consultancy kan u helpen uw project op de juiste manier te managen.

Onze diensten bestaan o.a. uit:

  • Wij zijn de schakel tussen uw organisatie en de leverancier
  • Controleren of de afgesproken doelen worden gehaald
  • Begeleiden inzet van uw eigen personeel
  • bewaking van uw interne en externe kosten